รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 08 กันยายน 2559 504
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เกษตรช่วยปฏิบัติงาน(จ้างเหมารายเดือน) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ก.ย. 2559 06 กันยายน 2559 1204
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 05 กันยายน 2559 2797
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 02 กันยายน 2559 2268
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช 07 มิถุนายน 2559 1704
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 05 มิถุนายน 2559 955
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 07 กุมภาพันธ์ 2480 6