รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง เรียกชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมารายงานตัวและทำข้อตกลงการจ้าง 30 มิถุนายน 2560 286
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นาแปลงใหญ่ ปี 2560 30 มิถุนายน 2560 297
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ข้าวอินทรีย์ 30 มิถุนายน 2560 251
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนา และส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 30 มิถุนายน 2560 316
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 30 มิถุนายน 2560 214
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 29 มิถุนายน 2560 168
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 28 มิถุนายน 2560 254
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ จำนวน 2 โครงการฯ 27 มิถุนายน 2560 291
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) 23 มิถุนายน 2560 740
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา 23 มิถุนายน 2560 1741