รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำปหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28 พฤศจิกายน 2559 438
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา 25 พฤศจิกายน 2559 661
ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 21 พฤศจิกายน 2559 607
ประกาส เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา 02 พฤศจิกายน 2559 1023
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่ายการคัดเลือกจ้างเหมาบริการชุวยปฏิบัติราชการ 31 ตุลาคม 2559 473
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 26 ตุลาคม 2559 582
ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 18 ตุลาคม 2559 694
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 03 ตุลาคม 2559 639
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา 26 กันยายน 2559 1467
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 กันยายน 2559 583