รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของกรมการข้าว 25 กรกฎาคม 2560 390
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจัดจ้างเหมาบริการ 25 กรกฎาคม 2560 278
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 17 กรกฎาคม 2560 386
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 14 กรกฎาคม 2560 1041
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) 11 กรกฎาคม 2560 415
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 11 กรกฎาคม 2560 339
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมระบบผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 07 กรกฎาคม 2560 354
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมระบบผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 07 กรกฎาคม 2560 238
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 06 กรกฎาคม 2560 410
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 06 กรกฎาคม 2560 268