รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่ายการคัดเลือกจ้างเหมาบริการชุวยปฏิบัติราชการ 31 ตุลาคม 2559 434
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 26 ตุลาคม 2559 535
ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 18 ตุลาคม 2559 659
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 03 ตุลาคม 2559 586
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา 26 กันยายน 2559 1228
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 กันยายน 2559 543
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 08 กันยายน 2559 464
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เกษตรช่วยปฏิบัติงาน(จ้างเหมารายเดือน) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ก.ย. 2559 06 กันยายน 2559 1042
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 05 กันยายน 2559 1680
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 02 กันยายน 2559 1953