รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 27 กุมภาพันธ์ 2560 495
ประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ(ระดับปริญญาโท)ฯ 17 กุมภาพันธ์ 2560 296
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา 15 กุมภาพันธ์ 2560 1436
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 08 กุมภาพันธ์ 2560 274
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา 03 กุมภาพันธ์ 2560 916
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 31 มกราคม 2560 478
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 30 มกราคม 2560 427
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 27 มกราคม 2560 472
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมการข้าว 26 มกราคม 2560 354
ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 23 มกราคม 2560 762