รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา 02 ธันวาคม 2559 1361
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 30 พฤศจิกายน 2559 486
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 29 พฤศจิกายน 2559 481
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำปหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28 พฤศจิกายน 2559 416
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา 25 พฤศจิกายน 2559 643
ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 21 พฤศจิกายน 2559 594
ประกาส เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา 02 พฤศจิกายน 2559 1008
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่ายการคัดเลือกจ้างเหมาบริการชุวยปฏิบัติราชการ 31 ตุลาคม 2559 458
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 26 ตุลาคม 2559 564
ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 18 ตุลาคม 2559 683