รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธสาสตร์ข้าว เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน 27 กันยายน 2560 776
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 26 กันยายน 2560 391
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 กันยายน 2560 451
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 กันยายน 2560 313
ประกาศ สำนักบริหารกลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 19 กันยายน 2560 361
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว) 13 กันยายน 2560 398
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 12 กันยายน 2560 413
ประกาศกรมการข้าวเรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านชีววิทยา) 28 สิงหาคม 2560 778
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ เอกสารแนบ 1 23 สิงหาคม 2560 459
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 23 สิงหาคม 2560 788