รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา 03 กุมภาพันธ์ 2560 856
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 31 มกราคม 2560 443
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 30 มกราคม 2560 395
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 27 มกราคม 2560 440
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมการข้าว 26 มกราคม 2560 327
ประกาศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 23 มกราคม 2560 721
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา 16 มกราคม 2560 677
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 16 มกราคม 2560 308
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมการข้าว 15 มกราคม 2560 359
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา 13 มกราคม 2560 334