รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสำนักโนบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 25 ตุลาคม 2562 190
ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 22 ตุลาคม 2562 460
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 22 ตุลาคม 2562 191
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 18 ตุลาคม 2562 678
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช 12 ตุลาคม 2562 451
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 12 ตุลาคม 2562 354
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี จำนวน 7 อัตรา 11 ตุลาคม 2562 1578
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 10 ตุลาคม 2562 306
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 01 ตุลาคม 2562 133
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 30 กันยายน 2562 75