รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 พฤษภาคม 2562 961
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 13 พฤษภาคม 2562 464
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 พฤษภาคม 2562 77
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 10 พฤษภาคม 2562 66
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง ขอแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ 10 พฤษภาคม 2562 67
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ 07 พฤษภาคม 2562 88
ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 07 พฤษภาคม 2562 250
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 07 พฤษภาคม 2562 279
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 03 พฤษภาคม 2562 293
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 02 พฤษภาคม 2562 1176