กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ขยายระยะเวลาการรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 2 อัตรา

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

ขยายระยะเวลาการรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 2 อัตรา

          ตามที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว
ได้รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 2 อัตรา ดังนี้  
ปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตร
และปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 
ซึ่งระยะเวลาในการรับสมัครดังกล่าวสิ้นสุดวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นั้น

         เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์  
กรมการข้าว จึงขยายระยะเวลาในการรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่ง
ดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สอบถาม โทร. 02 561 5094
ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/mregister/862-2-2