ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
สังกัด กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

   

    1. นางสาวฤชุวี หนุนภัคดี

   

* หมายเหตุ  

       ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 
       
ณ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน