ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม