ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร