ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ของตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ของตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร