ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม