ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินครั้งที่ 2 (ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป)

ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินครั้งที่ 2

(ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป)