ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ของพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดเพิ่มเติม