ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร