ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

Download FIle PDF

001

002