ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน

 

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

--------------------------

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร