ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ