ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน

ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน