(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประจำห้องปฏิบัติการ

ประกาศผลการคัดเลือก...(แนบ)