ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเงินทุนฯหมุนเวียนฯ ปี 2561 ตำแหน่ง พนักงานประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเงินทุนฯหมุนเวียนฯ ปี 2561
ตำแหน่ง พนักงานประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์