กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

จำนวน 3 อัตรา 

สังกัด กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน  2560
สอบสัมภาษณ์วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00 น. ห้อง 421 ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว


คุณสมบัติ

     1. เพศ ชาย หรือ หญิง 

     2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

     3. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
     4. มีความมุ่งมั่น อดทน 

     5. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

         (กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์) 
     6. หากมีความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ และ/หรือ การตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

อัตราค่าจ้าง
     14,000 บาท/เดือน

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านทาง E-mail : riceecon2016@gmail.com

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

7. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

8. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
** ใบสมัครที่ส่งทาง E-mail ให้สแกนใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครส่งมาด้วย และให้นำสำเนาตัวจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์

ติดต่อ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

โทรศัพท์ 02-561-4970 

>>แผนที่<<

>>ดาวโหลดใบสมัคร<<