ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น(เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานประจำห้องทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด...(แนบจำนวน 3 ฉบับ)