ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกดูรายละเอียด.....