ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นาแปลงใหญ่ ปี 2560

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560