ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ข้าวอินทรีย์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่)