รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 22 ตุลาคม 2561 71
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 19 ตุลาคม 2561 80
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 19 ตุลาคม 2561 99
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ) 18 ตุลาคม 2561 77
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา 18 ตุลาคม 2561 113
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 16 ตุลาคม 2561 173
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงาน 16 ตุลาคม 2561 75
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 16 ตุลาคม 2561 88
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช (ปฏิบัติงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ) 16 ตุลาคม 2561 176
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช) 12 ตุลาคม 2561 265