รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 มิถุนายน 2562 106
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ 25 มิถุนายน 2562 22
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินครั้งที่ 2 (ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป) 25 มิถุนายน 2562 186
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 25 มิถุนายน 2562 74
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 24 มิถุนายน 2562 60
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 18 มิถุนายน 2562 415
สำนักบริหารกลาง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 17 มิถุนายน 2562 100
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ 17 มิถุนายน 2562 106
ประกาศกองประสานงานพระราชดำริ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 17 มิถุนายน 2562 249
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ 14 มิถุนายน 2562 134