รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน 19 เมษายน 2562 104
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเสริมการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์การและชาวนา 18 เมษายน 2562 83
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 17 เมษายน 2562 35
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 05 เมษายน 2562 117
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 04 เมษายน 2562 80
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 02 เมษายน 2562 71
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี จำนวน 5 อัตรา 01 เมษายน 2562 855
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 26 มีนาคม 2562 48
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฎิบัตงาน 19 มีนาคม 2562 18
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 18 มีนาคม 2562 29