รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 21 สิงหาคม 2562 258
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 20 สิงหาคม 2562 250
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ 14 สิงหาคม 2562 43
ประกาศสำนักบริหารกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 13 สิงหาคม 2562 137
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการของกรมการข้าว 25 กรกฎาคม 2562 318
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมการข้าวตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ 24 กรกฎาคม 2562 148
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 19 กรกฎาคม 2562 198
สำนักบริหารกลาง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 09 กรกฎาคม 2562 208
ประกาศสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 09 กรกฎาคม 2562 260
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 08 กรกฎาคม 2562 279