รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 03 July 2563 4
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 26 June 2563 67
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการ 25 June 2563 22
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร) 23 June 2563 207
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ) 12 June 2563 607
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) 24 April 2563 76
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) 24 April 2563 32
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) 24 April 2563 32
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) 24 April 2563 33
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) 20 April 2563 71