รับสมัครงาน

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักบริหารกลาง ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 23 November 2563 359
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะในตำแหน่งนิติกร 18 November 2563 92
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักกีฏวิทยา) 16 November 2563 51
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน 11 November 2563 327
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่ง นักกีฏวิทยา) 09 November 2563 98
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 04 November 2563 325
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิน สมรรถนะ (ตำแหน่ง นักกีฏวิทยา) 02 November 2563 46
สำนักบริหารกลาง ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 02 November 2563 75
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดเวลาสถานที่ในการประมเินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนังงานขับรถยนต์ 28 October 2563 118
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกการรับคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ 28 October 2563 41