สถานที่ตั้งและติดต่อ

 
rd map2
คลิ๊กที่ภาพเพื่อซูม
 
 
 
line
 
rd building
อาคารที่ทำการ กรมการข้าว อยู่ในบริเวณภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 
การติดต่อ
ที่อยู่: กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Address: Rice Department 2177,Phaholyothin Road,Ladyao,
Khet Chatuchak, Bangkok, Postcode 10900
 
โทรศัพท์: 02-5612370 , แฟกซ์ 0-2561-3236

อีเมล์ (E-Mail)
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.