การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (25 ธ.ค.60)-5 26 ธันวาคม 2560 27
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (25 ธ.ค.60)-4 26 ธันวาคม 2560 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (25 ธ.ค.60)-3 26 ธันวาคม 2560 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (25 ธ.ค.60)-2 26 ธันวาคม 2560 32
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (25 ธ.ค.60)-1 26 ธันวาคม 2560 17
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 26 ธันวาคม 2560 24
จัดจ้างพิมพ์วรสารใบธง 26 ธันวาคม 2560 49
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดศรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนสำหรับขนย้ายกระถางข้าว ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2560 13
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบบุรี : จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2(22 ธ.ค.60) -6 25 ธันวาคม 2560 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบบุรี : จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2(22 ธ.ค.60) -5 25 ธันวาคม 2560 20