การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการงาน "ประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561"(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 มีนาคม 2561 43
ราคากลางเอกสารประกอบและหนังสือการจัดเวทีเรียนรู้ 09 มีนาคม 2561 31
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ (เพิ่มเติม) 08 มีนาคม 2561 32
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลวิชาการและระบบสารสนเทศ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 มีนาคม 2561 14
จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 07 มีนาคม 2561 30
โครงการจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 07 มีนาคม 2561 40
โครงการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 05 มีนาคม 2561 36
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 02 มีนาคม 2561 39
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการผลิตแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 กุมภาพันธ์ 2561 46
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 27 กุมภาพันธ์ 2561 45