การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2560 10
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบบุรี : จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2(13 ธ.ค.60)-1 14 ธันวาคม 2560 14
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตรารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดทำเอกสารและคู่มือชาวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2560 6
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบบุรี : จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2(13 ธ.ค.60)-1 14 ธันวาคม 2560 21
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2560 11
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสวัดอุณหภูมิและความชื่อสัมพัทธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2560 4
โครงการซื้อกระดาษเพาะความงอก (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2560 9
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (จำนวน 5 โครงการ) 13 ธันวาคม 2560 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (จำนวน 2 โครงการ) 13 ธันวาคม 2560 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตารางราคากลาง โครงการซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ข้าว ปทุมธานี ๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี๒๕๖๐ จำนวน ๗๕,๗๔๖ กิโลกรัม 13 ธันวาคม 2560 19