การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางค์ (ครีมกันแดดน้ำมันรำข้าวทับทิมชุมแพ SPF50 PA+++) 26 เมษายน 2561 20
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 26 เมษายน 2561 24
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวฯ 26 เมษายน 2561 27
กองตรวจสอบรับรองมาตฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างทำใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตข้าว GAP 25 เมษายน 2561 18
โครงการจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) 24 เมษายน 2561 26
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย) 21 เมษายน 2561 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ๕ รายการ 20 เมษายน 2561 27
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศโครงการจ้างซ่อมแซมระบบสารบัณอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ 20 เมษายน 2561 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตารางแสดงราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 20 เมษายน 2561 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร การเปิดเผยราคากลาง 09 เมษายน 2561 22