การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก สำหรับภาคใต้ ปี 2560 โดยวิธีสอบราคา 17 November 2559 618
จ้างออกแบบเอกสารพร้อมพิมพ์เข้าเล่ม เรื่องศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน 17 November 2559 263
จ้างทำชุดสื่อโปสเตอร์ เรื่อง มาเรียนรู้การปลูกข้าวกันเถอะ 17 November 2559 274
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2559 361
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ สำหรับภาคใต้ ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2559 381
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 17 November 2559 1377
ราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยวิธีกรณีพิเศษ 16 November 2559 471
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 November 2559 277
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จ้างเหมาเก็บข้อมูลและตัวอย่างงานวิจัย โดยวิธีตกลงราคา 15 November 2559 721
จัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน 15 November 2559 287