การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 27 ตุลาคม 2559 279
โครงการจ้างพิมพ์ใบรับรอง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 26 ตุลาคม 2559 392
โครงการ ซื้ออุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) 25 ตุลาคม 2559 255
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20 ตุลาคม 2559 3410
การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยวิธีตกลงราคา 18 ตุลาคม 2559 266
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 17 ตุลาคม 2559 302
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 17 ตุลาคม 2559 522
โครงการจ้างพัฒนาระบบสารเทศเพื่อบริหารและการจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 ตุลาคม 2559 325
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานโครงการวิจัยสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2556-2558 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 13 ตุลาคม 2559 295
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 12 ตุลาคม 2559 283