การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เช่าที่ดินจำนวน 1 แปลง เลขที่ 85 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 104 เลขที่ดิน 2 เนื้อที่ 402,945 ตารางวา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและแปลงนาทดลอง และค่าเช่าที่ดิน จำนวน 6 แปลง 28 ตุลาคม 2559 342
โครงการจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 27 ตุลาคม 2559 466
โครงการจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 27 ตุลาคม 2559 360
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 27 ตุลาคม 2559 278
โครงการจ้างพิมพ์ใบรับรอง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 26 ตุลาคม 2559 375
โครงการ ซื้ออุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) 25 ตุลาคม 2559 254
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20 ตุลาคม 2559 3316
การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยวิธีตกลงราคา 18 ตุลาคม 2559 262
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 17 ตุลาคม 2559 299
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 17 ตุลาคม 2559 519