การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องขัดข้าว 11 พฤศจิกายน 2559 254
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องขัดข้าว 11 พฤศจิกายน 2559 242
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 11 พฤศจิกายน 2559 232
จัดซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 10 พฤศจิกายน 2559 198
โครงการ จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 84 ตัว 09 พฤศจิกายน 2559 288
โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 09 พฤศจิกายน 2559 254
โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 พฤศจิกายน 2559 267
โครงการสอบราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 พฤศจิกายน 2559 347
โครงการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก ปี 2560 02 พฤศจิกายน 2559 366
โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้ KIOSK (Touch screen) พร้อมติดตั้ง "องค์ความรู้เรื่องข้าว " เวอร์ชั่น 3"(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 พฤศจิกายน 2559 376