การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 17 ตุลาคม 2559 503
โครงการจ้างพัฒนาระบบสารเทศเพื่อบริหารและการจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 ตุลาคม 2559 305
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานโครงการวิจัยสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2556-2558 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 13 ตุลาคม 2559 276
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 12 ตุลาคม 2559 265
โครงการจ้างติดตั้งระบบน้ำประปา (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 11 ตุลาคม 2559 226
โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 11 ตุลาคม 2559 270
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับงบประมาณจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร ศมข.แพร่ 10 ตุลาคม 2559 217
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จ้างก่อสร้างรั้วกำแพง ค.ส.ล.ด้านหน้า 10 ตุลาคม 2559 236
ราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรั้งด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ความยาว ๑๑๖ เมตร 10 ตุลาคม 2559 217
โครงการจ้างจัดทำหนังสือวิชาการ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 10 ตุลาคม 2559 365