การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ ซื้ออุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) 25 ตุลาคม 2559 234
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20 ตุลาคม 2559 2879
การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยวิธีตกลงราคา 18 ตุลาคม 2559 245
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 17 ตุลาคม 2559 282
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 17 ตุลาคม 2559 488
โครงการจ้างพัฒนาระบบสารเทศเพื่อบริหารและการจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 ตุลาคม 2559 295
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานโครงการวิจัยสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2556-2558 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 13 ตุลาคม 2559 270
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 12 ตุลาคม 2559 257
โครงการจ้างติดตั้งระบบน้ำประปา (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 11 ตุลาคม 2559 224
โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 11 ตุลาคม 2559 267