การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 84 ตัว 09 พฤศจิกายน 2559 272
โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 09 พฤศจิกายน 2559 237
โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 พฤศจิกายน 2559 252
โครงการสอบราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 พฤศจิกายน 2559 322
โครงการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก ปี 2560 02 พฤศจิกายน 2559 339
โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้ KIOSK (Touch screen) พร้อมติดตั้ง "องค์ความรู้เรื่องข้าว " เวอร์ชั่น 3"(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 พฤศจิกายน 2559 355
ศสส. โครงการเช่าวงจรสื่อสารเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ ระบบ 02 พฤศจิกายน 2559 239
จัดงานวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้านครนายก 01 พฤศจิกายน 2559 505
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 01 พฤศจิกายน 2559 291
โครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 3 เครื่อง 31 ตุลาคม 2559 352