การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง แจ้งความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 พฤศจิกายน 2559 110
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง แจ้งความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 พฤศจิกายน 2559 95
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 พฤศจิกายน 2559 332
โครงการซื้อผ้าพลาสติกคลุมรมยา (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 พฤศจิกายน 2559 312
โครงการซื้อสารฟอสท๊อกซิน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 พฤศจิกายน 2559 315
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ"(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 21 พฤศจิกายน 2559 421
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด 18 พฤศจิกายน 2559 211
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก สำหรับภาคใต้ ปี 2560 โดยวิธีสอบราคา 17 พฤศจิกายน 2559 563
จ้างออกแบบเอกสารพร้อมพิมพ์เข้าเล่ม เรื่องศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2559 243
จ้างทำชุดสื่อโปสเตอร์ เรื่อง มาเรียนรู้การปลูกข้าวกันเถอะ 17 พฤศจิกายน 2559 253