การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 07 ธันวาคม 2559 247
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 ธันวาคม 2559 250
โครงการซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 ธันวาคม 2559 431
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 06 ธันวาคม 2559 336
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว *แก้ไข*จ้างทำเอกสารและคู่มือชาวนา โดยวิธีตกลงราคา 02 ธันวาคม 2559 336
การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่องขนาด ๔ แถว 02 ธันวาคม 2559 316
จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้วติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว 01 ธันวาคม 2559 335
จัดผลิตเอกสารเผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2559 504
จัดซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกลองตากข้าว 29 พฤศจิกายน 2559 256
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 28 พฤศจิกายน 2559 177