การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 พฤศจิกายน 2559 238
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จ้างเหมาเก็บข้อมูลและตัวอย่างงานวิจัย โดยวิธีตกลงราคา 15 พฤศจิกายน 2559 598
จัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน 15 พฤศจิกายน 2559 233
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 14 พฤศจิกายน 2559 284
โครงการจ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการข้าว(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 11 พฤศจิกายน 2559 265
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องจ่ายไฟฟ้าชนิดต่างศักย์สูง 11 พฤศจิกายน 2559 189
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องขัดข้าว 11 พฤศจิกายน 2559 242
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องขัดข้าว 11 พฤศจิกายน 2559 227
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 11 พฤศจิกายน 2559 221
จัดซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 10 พฤศจิกายน 2559 186