การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการซื้อสารฟอสท๊อกซิน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 พฤศจิกายน 2559 301
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ"(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 21 พฤศจิกายน 2559 398
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด 18 พฤศจิกายน 2559 197
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก สำหรับภาคใต้ ปี 2560 โดยวิธีสอบราคา 17 พฤศจิกายน 2559 497
จ้างออกแบบเอกสารพร้อมพิมพ์เข้าเล่ม เรื่องศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2559 228
จ้างทำชุดสื่อโปสเตอร์ เรื่อง มาเรียนรู้การปลูกข้าวกันเถอะ 17 พฤศจิกายน 2559 236
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2559 322
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ สำหรับภาคใต้ ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2559 317
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 17 พฤศจิกายน 2559 1045
ราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยวิธีกรณีพิเศษ 16 พฤศจิกายน 2559 393