การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจัดทำโปสเตอร์ เอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น3 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 ธันวาคม 2559 565
ราคากลาง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีสอบราคา 14 ธันวาคม 2559 293
โครงการซื้อรถหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2559 327
โครงการการจัดจ้างพิมพ์วารสารวิชาการข้าว และจัดพิมพ์ซอง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2559 387
จ้างจัดหาวัสดุและอุปกรณ์งานเทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วยข้าวคุณภาพ 13 ธันวาคม 2559 239
จัดเช่าอุปกรณ์ในการจัดงานเทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วยข้าวคุณภาพ 13 ธันวาคม 2559 225
*แก้ไข*การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 13 ธันวาคม 2559 284
จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 09 ธันวาคม 2559 321
การจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่ (Jumbo bag) 07 ธันวาคม 2559 341
โครงการ ซื้อครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา 07 ธันวาคม 2559 283