การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว *แก้ไข*จ้างทำเอกสารและคู่มือชาวนา โดยวิธีตกลงราคา 02 ธันวาคม 2559 320
การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่องขนาด ๔ แถว 02 ธันวาคม 2559 295
จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้วติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว 01 ธันวาคม 2559 315
จัดผลิตเอกสารเผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2559 450
จัดซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกลองตากข้าว 29 พฤศจิกายน 2559 244
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 28 พฤศจิกายน 2559 166
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง แจ้งความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 พฤศจิกายน 2559 97
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง แจ้งความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 พฤศจิกายน 2559 87
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 พฤศจิกายน 2559 317
โครงการซื้อผ้าพลาสติกคลุมรมยา (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 พฤศจิกายน 2559 277