การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์ Gin Conference 09 พฤษภาคม 2561 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 1(4 พฤษภาคม 2561-3) 08 พฤษภาคม 2561 22
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 1(4 พฤษภาคม 2561-2) 08 พฤษภาคม 2561 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 1(4 พฤษภาคม 2561-1) 08 พฤษภาคม 2561 28
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 03 พฤษภาคม 2561 36
แบบตาราง ปปช.07 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 01 พฤษภาคม 2561 26
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปี 2561 27 เมษายน 2561 31
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางค์ (ครีมกันแดดน้ำมันรำข้าวทับทิมชุมแพ SPF50 PA+++) 26 เมษายน 2561 20
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 26 เมษายน 2561 23
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวฯ 26 เมษายน 2561 27