การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้อง) 07 May 2563 78
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ 27 April 2563 61
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 27 April 2563 60
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์คู่มือเจ้าหน้าที่ และคู่มือเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 22 April 2563 83
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงาจ้างออกแบบและติดตั้งป้าย พร้อมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 20 April 2563 67
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 คลิก 16 April 2563 76
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563 15 April 2563 89
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กรมการข้าว ประจำปี 2562 14 April 2563 44
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563 14 April 2563 86
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โครงการจัดซื้อชุดเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมอุปกรณ์โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชุน ปี 2563 ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 14 April 2563 95