การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
*แก้ไข*การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 13 ธันวาคม 2559 266
จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 09 ธันวาคม 2559 300
การจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่ (Jumbo bag) 07 ธันวาคม 2559 320
โครงการ ซื้อครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา 07 ธันวาคม 2559 264
โครงการ จ้างพิมพ์ทะเบียนบันทึกข้อมูลทางบัญชี จำนวน 13 รายการ 07 ธันวาคม 2559 249
โครงการ กรมการข้าวร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดนทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 07 ธันวาคม 2559 262
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 07 ธันวาคม 2559 227
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 ธันวาคม 2559 236
โครงการซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 ธันวาคม 2559 409
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 06 ธันวาคม 2559 315