การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว 13 มกราคม 2560 367
ราคากลางน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 11 มกราคม 2560 233
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 มกราคม 2560 263
การจัดซื้อกระสอบปอบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและถั่วลิสง 06 มกราคม 2560 259
โครงการจ้างเหมารวบรวมข้อมูล (data collection) จัดระเบียบข้อมูล(data wrangling)และแสดงผลข้อมูลในรูปแผนที่ (data visualization and interactive maps) (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 05 มกราคม 2560 322
โครงการ การจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน 05 มกราคม 2560 379
โครงการ การจัดซื้อกระสอบปอ 05 มกราคม 2560 275
จัดซื้อเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก 29 ธันวาคม 2559 749
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 29 ธันวาคม 2559 211
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ สำหรับภาคใต้ ปี 2560 โดยวิธีพิเศษ 28 ธันวาคม 2559 276