การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2562 90
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี2562 02 พฤษภาคม 2562 190
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 513 กรุงเทพมหานคร 02 พฤษภาคม 2562 51
จัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี2562 02 พฤษภาคม 2562 121
สำนักบริหารกลาง ประกาศราคากลางงานราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ 30 เมษายน 2562 82
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 09 เมษายน 2562 67
โครงการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สาร tricyclazole และจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 เมษายน 2562 161
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว Fancy Rice) 05 เมษายน 2562 117
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันรำข้าว (Cleansing oil) 05 เมษายน 2562 112
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Fancy Rice (ไวน์ข้าวหอมดง) 05 เมษายน 2562 173