การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบจากปลายข้าว 28 May 2563 65
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 22 May 2563 75
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) 22 May 2563 56
สำนักบริหารกลาง เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓ 21 May 2563 50
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 และพระฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ 20 May 2563 49
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเพาะความงอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2563 46
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำกว่า 90 กิดลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 14 May 2563 17
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำกว่า 90 กิดลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 14 May 2563 18
กรมการข้าว โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ 07 May 2563 105
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สครับผิวและแชมพูผสมครีมนวดผมจากข้าว 07 May 2563 68