การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างของสารรมกำจัดแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 17 กุมภาพันธ์ 2560 94
จ้างพิมพ์เอกสารโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) 15 กุมภาพันธ์ 2560 142
จัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 181
จ้างออกแบบเอกสารพร้อมพิมพ์เข้าเล่ม เรื่อง ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนข้าว 14 กุมภาพันธ์ 2560 224
จ้างเหมางานปรับพื้นที่ถมดินก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร 08 กุมภาพันธ์ 2560 129
จัดซื้อครุภัณภัณฑ์การเกษตร (สารเคมีคลุกเมล้ดพันธุ์) 08 กุมภาพันธ์ 2560 143
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 07 กุมภาพันธ์ 2560 135
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กุมภาพันธ์ 2560 113
โครงการซื้อวัสดุการเกษตร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 31 มกราคม 2560 111
จ้างทำบล็อกอะคริลิคใสแพ็คข้าว จำนวน 4 แบบ รวม 308 อัน 30 มกราคม 2560 186