การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ กรมการข้าวร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดนทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 07 ธันวาคม 2559 193
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 07 ธันวาคม 2559 144
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 ธันวาคม 2559 150
โครงการซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 ธันวาคม 2559 261
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 06 ธันวาคม 2559 165
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว *แก้ไข*จ้างทำเอกสารและคู่มือชาวนา โดยวิธีตกลงราคา 02 ธันวาคม 2559 223
การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่องขนาด ๔ แถว 02 ธันวาคม 2559 177
จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้วติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว 01 ธันวาคม 2559 204
จัดผลิตเอกสารเผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2559 261
จัดซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกลองตากข้าว 29 พฤศจิกายน 2559 170