การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 14 พฤศจิกายน 2559 171
โครงการจ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการข้าว(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 11 พฤศจิกายน 2559 175
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องจ่ายไฟฟ้าชนิดต่างศักย์สูง 11 พฤศจิกายน 2559 103
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องขัดข้าว 11 พฤศจิกายน 2559 175
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องขัดข้าว 11 พฤศจิกายน 2559 143
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 11 พฤศจิกายน 2559 152
จัดซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 10 พฤศจิกายน 2559 88
โครงการ จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 84 ตัว 09 พฤศจิกายน 2559 182
โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 09 พฤศจิกายน 2559 141
โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 พฤศจิกายน 2559 158