การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 163
จ้างออกแบบเอกสารพร้อมพิมพ์เข้าเล่ม เรื่อง ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนข้าว 14 กุมภาพันธ์ 2560 206
จ้างเหมางานปรับพื้นที่ถมดินก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร 08 กุมภาพันธ์ 2560 121
จัดซื้อครุภัณภัณฑ์การเกษตร (สารเคมีคลุกเมล้ดพันธุ์) 08 กุมภาพันธ์ 2560 133
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 07 กุมภาพันธ์ 2560 122
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กุมภาพันธ์ 2560 102
โครงการซื้อวัสดุการเกษตร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 31 มกราคม 2560 104
จ้างทำบล็อกอะคริลิคใสแพ็คข้าว จำนวน 4 แบบ รวม 308 อัน 30 มกราคม 2560 178
โครงการ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร (โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) 27 มกราคม 2560 320
โครงการ จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ 27 มกราคม 2560 252