การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างเหมาทำสื่อวีดีทัศน์ 05 กรกฎาคม 2560 156
จ้างจัดงานการเชื่อมโยงและประชาสัมพันธ์ผ่านศาลาข้าวไทย 05 กรกฎาคม 2560 160
จ้างเหมาจัดทำศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 05 กรกฎาคม 2560 152
จ้างพิมพ์หนังสือการรับรองข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม 05 กรกฎาคม 2560 116
โครงการจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการกรมการข้าวในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 03 กรกฎาคม 2560 190
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 30 มิถุนายน 2560 205
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ราคากลางจ้างเหมาตรวจตัดข้าวพันธุ์อื่นปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลัก 30 มิถุนายน 2560 106
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการผลิตข้าวอินทรีย์ 30 มิถุนายน 2560 160
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 29 มิถุนายน 2560 197
โครงการจ้างเหมาจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 1,500 ชุด 28 มิถุนายน 2560 157