การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ) 23 June 2563 52
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์แป้งเค้กจากข้าว) 23 June 2563 88
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำร เรื่อง กำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุง และปรับพื้นที่บริเวณสถานีเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 June 2563 36
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว 11 June 2563 62
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างที่ีมิใช่งานก่อสร้าง 08 June 2563 70
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างที่ีมิใช่งานก่อสร้าง 08 June 2563 47
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างที่ีมิใช่งานก่อสร้าง 08 June 2563 53
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลาง การจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 05 June 2563 93
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว 04 June 2563 58
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารวิชาการเรื่อง "ผลงานวิจัยและการต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ " 04 June 2563 48