การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 (18 พฤษภาคม 2561-2) 24 พฤษภาคม 2561 14
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 (18 พฤษภาคม 2561-1) 24 พฤษภาคม 2561 18
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว (กาแฟจากข้าวเสริมคอลลาเจน) 24 พฤษภาคม 2561 19
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Rice Bran Protein Hydrolysate) 24 พฤษภาคม 2561 19
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (น้ำสลัดข้าวสองสีทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุรักสุขภาพ) 24 พฤษภาคม 2561 25
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ 23 พฤษภาคม 2561 14
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูป (ไอศกรีมข้าวพญาลืมแกง) 22 พฤษภาคม 2561 20
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "เกษตรมหัศจรรย์ 2561 เกษตรสร้างสุข ยุคดิจิตอล" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 พฤษภาคม 2561 15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 พฤษภาคม 2561 20
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 จ/ล/61 จำนวน 4 ราย 18 พฤษภาคม 2561 26