การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างเหมาจัดทำศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 05 กรกฎาคม 2560 138
จ้างพิมพ์หนังสือการรับรองข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม 05 กรกฎาคม 2560 102
โครงการจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการกรมการข้าวในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 03 กรกฎาคม 2560 173
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 30 มิถุนายน 2560 186
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ราคากลางจ้างเหมาตรวจตัดข้าวพันธุ์อื่นปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลัก 30 มิถุนายน 2560 92
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการผลิตข้าวอินทรีย์ 30 มิถุนายน 2560 146
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 29 มิถุนายน 2560 183
โครงการจ้างเหมาจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 1,500 ชุด 28 มิถุนายน 2560 139
ราคากลาง จ้างเหมาวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด,ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ FRAP ฤดูนาปรัง 2560 27 มิถุนายน 2560 139
ราคากลาง จ้างเหมาวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด,ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ FRAP ฤดูนาปี 2559 27 มิถุนายน 2560 200