การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างพิมพ์รายการตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร กลุ่มประเภท 1 (สำหรับผู้ตรวจประเมิน) 19 กรกฎาคม 2560 156
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 19 กรกฎาคม 2560 139
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือการรับรองข้าวอิทรีย์แบบกลุ่ม 18 กรกฎาคม 2560 156
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 กรกฎาคม 2560 150
จ้างเหมาพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าวไทย สู่เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม 17 กรกฎาคม 2560 98
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาและส่งเสริมวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าวไทยสู้เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม 17 กรกฎาคม 2560 192
จ้างเหมาจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2560 13 กรกฎาคม 2560 177
จัดจ้างพิมพ์ระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ. 2560 13 กรกฎาคม 2560 210
โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 13 กรกฎาคม 2560 185
โครงการจัดจ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 13 กรกฎาคม 2560 156