การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ งานจ้างผลิตกระถางพลาสติกสีดำทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 2 ขนาด 07 กรกฎาคม 2560 171
โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กรกฎาคม 2560 149
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กรกฎาคม 2560 132
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 กรกฎาคม 2560 155
จ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 06 กรกฎาคม 2560 132
ราคากลาง จ้างขยายเขตไฟฟฟ้าและขอใช้ไฟฟ้าของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน 06 กรกฎาคม 2560 139
จัดจ้างพิมพ์คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 05 กรกฎาคม 2560 179
จ้างพิมพ์แบบบันทึกระบบการจัดการคุณภาพข้าวสำหรับเกษตรกร(GAP-02) 05 กรกฎาคม 2560 302
จ้างเหมาทำสื่อวีดีทัศน์ 05 กรกฎาคม 2560 145
จ้างจัดงานการเชื่อมโยงและประชาสัมพันธ์ผ่านศาลาข้าวไทย 05 กรกฎาคม 2560 145