การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 25 กรกฎาคม 2560 153
ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานวิจัย (ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 5 จำนวน 180 ตัวอย่าง) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 24 กรกฎาคม 2560 215
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวประจำปี 2560 24 กรกฎาคม 2560 117
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2559 24 กรกฎาคม 2560 143
จ้างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์ข้าว 24 กรกฎาคม 2560 163
โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของกรมการข้าว ประจำปี 2558-2559 21 กรกฎาคม 2560 154
โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "น้อมนำคำสอน พ่อ" สานต่อปณิธานพัฒนาข้าวไทย 21 กรกฎาคม 2560 156
จ้างเหมาจัดนิทรรศการและการให้บริการทางการเกษตรกับสังคมเมือง ในงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มบารมี" 21 กรกฎาคม 2560 105
(ฉบับแก้ไข) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง จ้างขยายเขตไฟฟ้า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน 20 กรกฎาคม 2560 139
จ้างเหมาทำสื่อวิดีทัศน์ 20 กรกฎาคม 2560 112